דוגמאות

סוגי מאמרים אקדמיים

ישנם סוגים שונים של מאמרים אקדמיים, וביניהם קווי דמיון והבדלים. על קווי הדמיון והמכנה המשותף לכל המאמרים האקדמיים, ניתן לקרוא במדריך איך מזהים מאמר אקדמי. במאמר זה נמנה את סוגי הפרסומים האקדמים השונים ונסביר בקצרה מה מאפיין אותם, כך שתוכלו לזהות את סוג המאמר שאתם קוראים גם אם הכותרת או המבוא לא מציינים במפורש. סוגי המאמרים האקדמיים המפורטים כאן הם:

מאמרים מחקריים

מאמרי סקירה ומאמרים תיאורטיים

סוגים נוספים

 

מאמרים מחקריים

מאמרים מחקריים הם מאמרים המתבססים על מחקרים שמטרתם לגלות ידע חדש או לענות על שאלות, בשיטות מחקריות. רוב הסטודנטים במדעי הרוח והחברה נדרשים להתנסות במחקר כבר בתואר הראשון. בכל פקולטה יש שיטות מחקר המתאימות לה יותר. למשל, במדעי החיים אנו עשויים למצוא יותר מחקרים המבוססים על ניסוי ובמדעי הרוח נצפה למצוא יותר מחקרים איכותניים, אך אין ממש חפיפה בין סוגי המחקר לתחום הידע. ניתן לבצע מחקרים מסוגים שונים בתחומים שונים. מאמרים אקדמיים מחקריים תמיד יכילו סקציה מסויימת של רקע תאורטי, או סקירת ספרות, משום שהמחקר לא מתקיים בחלל ריק אלא כהמשך למחקרים קודמים בתחום. לעתים קוראים למחקרים מסוג זה מחקרים אמפיריים – אלה מחקרים שנשענים על תצפית או ניסוי, ולעתים קרובות שואפים לאובייקטיביות (אם כי ישנה מחלוקת לגבי עצם האפשרות של חוקרים להיות אובייקטיבים).

 

מחקר כמותי

מחקר כמותי משתמש באיסוף של נתונים מספריים וביצוע של ניתוחים סטיסטיים על נתונים אלו. איסוף הנתונים המספריים יכול להיעשות על ידי סקרים ושאלונים, או על ידי מדידות וכדומה. על סמך ממצאי הניתוחים הסטטיסטיים, והשוואתם למחקר הקודם בנושא, החוקרים מגיעים למסקנות חדשות. למחקר כמותי מבנה ברור וקבוע: מבוא, סקירת ספרות, מתודולוגיה, ממצאים, דיון, מסקנות.

חיפוש מחקרים כמותיים

מחקר איכותני

במחקר איכותני החוקר מחפש משמעויות ורבדים על מנת לחשוף קולות, תפיסות, רעיונות ועמדות בשדה המחקר, ואינו מבקש לטעון טענות גורפות וכוללניות לגביו. מחקר איכותני מתבסס על ניתוח של תוכן. התוכן יכול להיות טקסטים, יצירות אומנות, פרסומים שונים, וכן ראיונות עם נחקרים. ישנן שיטות שונות לניתוח תוכן אך הנפוצה שבהן היא שיטת הניתוח התמטי. גם כאן ממצאי הניתוח נידונים על רקע המחקר בתחום. באופן כללי מבנה של מחקר איכותני דומה לזה של המחקר הכמותי, אולם מטבעו הוא גמיש יותר, ולעתים מתוך מה שעולה ומתגלה במחקר נוצר מבנה קצת שונה.

חיפוש מחקרים איכותניים

 

חקר מקרה

חקר מקרה מציג לעומק מקרה בודד, על היבטיו השונים. לעתים נעשה מחקר על מקרה פומבי שהשפיע על הציבור באופן ניכר, ואז יש עניין אקדמי ומעשי בהבנת הגורמים, התוצאות והתהליכים שהתרחשו. לעתים נעשה חקר מקרה העוסק במקרה פרטי, אשר יכול להוות דוגמא והמחשה לרעיונות או תאוריות מסויימות.

 

מחקר המבוסס על ניסוי

מחקר המבוסס על ניסוי כשמו כן הוא. ישנן שאלות מחקריות שהדרך הטובה ביותר לענות עליהן היא לערוך ניסוי מבוקר ולתעד את תוצאותיו. לאחר ביצוע הניסוי ותיעודו, החוקרים מנתחים את התוצאות ומגיעים למסקנות.

 

מחקר בשיטות מעורבות – מחקר משולב כמותי ואיכותני

לעתים ישנן שאלות אשר על מנת להגיע לתשובה מקיפה עליהן, יש לשלב שיטות מחקר שונות. לעתים מחקר כמותי משולב במחקר איכותני, משום שבמקרים מסויימים כל אחת מהשיטות בנפרד תספק תמונה לא שלמה של הנושא הנחקר או אפילו תביא לתוצאות חסרות משמעות ללא המחקר המשלים.

לחיפוש מאמרים משולבים (כמותי ואיכותני)

 

מאמרי סקירה ומאמרים תיאורטיים

מאמרים תיאורטיים מציגים תיאוריה מסויימת, הנבנית בדרכים לוגיות שונות בהתאם לתחום המחקר ולתאוריה המסויימת. מאמרי סקירה מסתמכים על מאמרים אקדמיים קודמים, ומשתמשים בסקירתם בשביל לטעון דבר חדש או להדגיש נקודה מסויימת. לעתים מתבלבלים בין מטא אנליזה לסקירה שיטתית, אולם על אף הדמיון אלה סוגים שונים של מחקר כפי שנראה להלן.

לחיפוש מאמרים תאורטיים

 

סקירה שיטתית (Systematic review)

סקירה שיטתית מטרתה לאסוף ולהציג באופן שיטתי את המחקר האקדמי שנעשה עד כה בנושא מסויים. את הסקירה מבצעים מספר רב של חוקרים על מנת להימנע מהטיות. סקירות שיטתיות הן שימושיות מאד בתחום הרפואה, שבו רופאים צריכים להתעדכן במהירות בחדשות המחקר. פעמים רבות סקירות שיטתיות חושפות פערים מחקריים ומחסור בידע בנושא מסויים, ומתוך כך מתבהר מה כדאי לחקור הלאה.

לחיפוש מאמרי סקירה

 

מטא-אנליזה (Meta analysis)

מטה אנליזה הוא סוג מחקר אשר מתבסס על נתונים ממספר מחקרים קודמים העוסקים באותו נושא או מכילים ממצאים הנוגעים לאותו נושא. מחקר מטא אנליזה מנתח את הממצאים מן המחקרים השונים במשולב, וכך יכול להגיע למסקנות נרחבות יותר, על קבוצות רחבות יותר. זהו מחקר שיכול לנסות להכריע בשאלות שנעשו עליהן מחקרים רבים עם תוצאות שונות כך שלמעשה מטא אנליזה היא גם סוג של מחקר.

 

מאמר עיוני או פרשני

מאמר עיוני יציג היסטוריה של סוגיה מסויימת, או את מצב העניינים בנושא מסויים, בהתבסס על רקע אקדמי קיים ולעתים בשילוב עם מקורות אחרים (כגון עיתונות ומקורות משפטיים). מאמר פרשני יציע פרשנות בנוסף להצגת תמונת המצב.

 

סוגים נוספים

מלבד הסוגים שצויינו לעיל, ישנם סוגים נוספים של מאמרים:

 

מאמר תגובה

מאמר תגובה הוא מאמר שמגיב למאמר מסויים אחר, מביא נקודת מבט אחרת על הנושא שבו עסק המאמר שאליו המאמר הנוכחי מגיב, תוך התייחסות ישירה לטיעונים ולמסקנות. מאמר תגובה לא תמיד מבקש להפריך את טענות או להתנגד למחקר הקודם, אלא לעתים מדובר בהרחבה של הנושא, או בתגובה מורכבת שמסכימה עם חלק מהטענות וחולקת על אחרות.

 

מאמר ביקורת

מאמר ביקורת יכול להגיב למאמר אחד, לאסכולה או למגמה מקובלת במחקר. מאמר ביקורת לרוב יציג את הבעיות במחקר אליו הוא מגיב, ויבקש לטעון טענת נגד. לעתים הוא יתמקד במתודולוגיה בעייתית במחקרים אותם הוא מבקר או בהסקת מסקנות בעייתית.

 

מאמר דעה

על מנת שמאמר דעה יקבל מעמד אקדמי על כותב המאמר להיות בעל מוניטין בעולם באקדמי, וכמובן לבסס את דעתו על רקע מחקרי לגיטימי. מאמר דעה הוא בעצם פרשנות אישית אך מלומדת למצב או נושא כלשהו, הוא אינו בהכרח מתבסס על עבודה מחקרית אמפירית חדשה או על ניתוח שיטתי.

לחיפוש מאמרי דעה

 

טיפ: כאשר אתם מחפשים מאמר באתר אקדמג'יק, תוכלו לסנן לפי סוג המאמר בתיבה הראשונה:

סרגל החיפוש באתר אקדמג'יק עם סימון על סוג מאמר

אם הפוסט הזה עזר לכם, תהיו חברי אמת וספרו לחבריכם!

 

צריכים עזרה בנושא סוגי מאמרים? צרו קשר:

    כתבו לנו וננסה לעזור לכם:

    שיתוף מאמר:

    מאמרים נוספים