דוגמאות

המרכז לקידום אוכלוסיות מיוחדות (מקא"ם) – השתלבות חיילי מקא"ם שהתגייסו בשנים 1993-2010 בשירות הצבאי ובחיים האזרחיים

מאמר אקדמי להורדה בחינם (pdf)

איך לצטט לפי APA

פישמן, נ. וולדה-צדיק, א. ונאון, ד. (2018). המרכז לקידום אוכלוסיות מיוחדות (מקא"ם) – השתלבות חיילי מקא"ם שהתגייסו בשנים 1993-2010 בשירות הצבאי ובחיים האזרחיים. ירושלים: מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

2 - תשלום
3 - אישור הזמנה
תאריך קבלת הסיכום:
היקף הסיכום:

דו"ח מחקר כמותי שנערך על השתלבות של חיילים מאוכלוסיות מיוחדות בצבא ובחיים האזרחיים.

המרכז לקידום אוכלוסיות מיוחדות (מקא"ם) הוא יוזמה ייחודית שמסייעת לצעירים בסיכון בנושאים של גיוס לצבא ושירות צבאי משמעותי. החיילים שהתגייסו דרך שירות זה הגיעו בדרך כלל מרקע סוציו-אקונומי נמוך והשתייכו לרוב לקבוצות מיעוט, בעיקר עולים חדשים. רמת ההשכלה שלהם הייתה נמוכה בדרך כלל ביחס לממוצע בצה"ל, הם נחשבו בסיכון עקב קשיי הסתגלות, ולחלק גדול מהם היה רישום פלילי. המרכז הציע לחיילים אלה תוכנית מיוחדת של הכשרה בסיסית וחינוך, אשר נועדה לסייע להם בשירותם הצבאי וגם להכין אותם לעולם העבודה ולחיים האזרחיים לאחר שחרורם מן הצבא. למחקר הנוכחי שתי מטרות. הראשונה היא לתאר את המאפיינים של החיילים שהתגייסו למקא"ם בין השנים 1993-2010, והשנייה היא להעריך את השתלבותם בשירות הצבאי ולאחר מכן בחיים האזרחיים.

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך