דוגמאות

תפיסת כאב וויסות חושי באוטיזם: מאמר סקירה

מאמר אקדמי להורדה בחינם (pdf)

איך לצטט לפי APA

בן זיו, נ., וייסמן-פוגל, א., גרנובסקי, י. ובר-שליטא, ת. (2019). תפיסת כאב וויסות חושי באוטיזם: מאמר סקירה. כתב-עת ישראלי לריפוי בעיסוק, 28, 60-72.

2 - תשלום
3 - אישור הזמנה
תאריך קבלת הסיכום:
היקף הסיכום:

הפרעות הספקטרום האוטיסטי (ASD (Disorder Spectrum Autism הינן הפרעות ששכיחותן הולכת וגדלה וכיום עומדת על כ2%- מהאוכלוסייה. אחד הקריטריונים לאבחנה הוא הפרעת ויסות חושי (SMD – Dysfunction Modulation Sensory), הבאה לידי ביטוי התנהגותי כתגובתיות-יתר או תת-
תגובתיות לגרייה חושית. ההנחה הרווחת לגבי תפיסת הכאב, אחת ממערכות החישה, היא שאנשים עם ASD מאופיינים בתת-תגובתיות לכאב, בהתבסס על התנהגויות הנצפות קלינית של תנועות סטריאוטיפיות ופגיעה עצמית. המאמר מציג סקירה של ספרות מחקר עדכנית בנושא תפיסת הכאב באוטיזם, והקשר להפרעת ויסות חושי. כמו כן תוצג תרומתו הפוטנציאלית של מקצוע הריפוי בעיסוק לקידום המודעות וההתערבות בכאב באנשים עם ASD וסביבתם.

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך