דוגמאות

Aging in America: Ageism and General Attitudes toward Growing Old and the Elderly

הזדקנות באמריקה: גילנות וגישות כלליות כלפי הזדקנות וזקנים

מאמר אקדמי להורדה בחינם (pdf)

איך לצטט לפי APA

Berger, R. (2017). Aging in America: Ageism and general attitudes toward growing old and the elderly. Open Journal of Social Sciences, 5(8), 183-198.

קבל תרגום מסוכם של המאמר
2 - תשלום
3 - אישור הזמנה
תאריך קבלת הסיכום:
היקף הסיכום:

גילנות מתייחסת לדעות קדומות ולאפליה על רקע גיל, שלעיתים קרובות מכוונים כלפי מבוגרים. היחס כלפי הזדקנות וזקנים באמריקה מגוון במידה רבה ומושפע על ידי מספר גורמים תרבותיים, חברתיים ואישיים. באופן כללי, ישנה נטייה בחברה האמריקאית לראות בהזדקנות זמן של דעיכה ולקשר אנשים מבוגרים עם דעיכה פיזית ונפשית. סטריאוטיפ זה עלול להוביל לעמדות שליליות ואפליה כלפי אנשים מבוגרים בתחומים כגון תעסוקה, בריאות, ואינטראקציה חברתית.

עם זאת, ישנם גם עמדות חיוביות יותר כלפי הזדקנות וזקנים באמריקה, במיוחד בשנים האחרונות, לדוגמא – ההזדקנות של דור הבייבי בום הובילה למודעות גדולה יותר לחשיבות ההזדקנות והתרומה של אנשים מבוגרים לחברה. המאמצים להיאבק בגילנות ולקדם עמדות חיוביות כלפי זיקנה וקשישים כוללים קמפיינים בחינוך הציבורי, הגנה משפטית נגד אפליית גיל, ופיתוח של תוכניות בין-דוריות המפגישות אנשים מכל הגילים.

באופן כללי, בעוד שגילנות וגישות שליליות ביחס להזדקנות וקשישים עדיין ממשיכים להתקיים בחברה האמריקאית, ישנם מאמצים מתמשכים לאתגר את הגישות הללו ולקדם השקפה מכבדת יותר לגבי הזיקנה. מחקרו של ברגר בחן את גישותיהם ורגשותיהם של אמריקאים בגילאים שונים כלפי זיקנה וזקנים. המחקר נעשה על ידי חלוקת שאלון עמדות כלפי זקנים והזדקנות, ועיבוד סטטיסטי של התשובות. המאמר מכיל את השאלון בנספח.

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך