דוגמאות

Ecological models of human development

מודלים אקולוגיים של התפתחות אנושית

מאמר אקדמי להורדה בחינם (pdf)

איך לצטט לפי APA

Bronfenbrenner, U. (1994). Ecological models of human development. In: T. Husén, & T. N.Postlethwaite (Eds.), International encyclopedia of education, Vol. 3 (pp. 1643-1647) (2nd ed). Oxford: Elsevier.

קבל תרגום מסוכם של המאמר
2 - תשלום
3 - אישור הזמנה
תאריך קבלת הסיכום:
היקף הסיכום:

מודלים אקולוגיים של התפתחות אנושית הם מסגרות תאורטיות שמטרתן להבין את האינטראקציות המורכבות בין האדם לסביבתו בעיצוב התפתחות אנושית. מודלים אלה זיהו שההתפתחות האנושית מושפעת ממערכות רבות המקושרות זו לזו, הכוללות את הפרט, המשפחה, הקהילה וגורמים חברתיים רחבים יותר.

אחד מהמודלים האקולוגיים הידועים ביותר להתפתחות אנושית הוא תאוריית המערכות האקולוגיות של ברונפנברנר (Bronfenbrenner). תאוריה זו מציעה שהתפתחות אנושית מושפעת מסדרה של מערכות סביבתיות מקוננות, כאשר לכל אחת מהן יש השפעה ייחודית על אינדיבידואלים. המערכות המרכזיות שזוהו בתאוריה של ברונפנברנר הן:

  1. מיקרו-מערכת: מערכת זו מתייחסת לסביבות מיידיות שבהן הפרט מגיב ישירות, כגון משפחה, עמיתים, בית ספר ושכונה. היא מכירה בחשיבות של יחסי פנים-אל-פנים וחוויות ישירות בעיצוב ההתפתחות.
  2. מזו-מערכת: כוללת את הקשרים בין מיקרו-מערכות שונות. הספר מדגיש את ההשפעה של האינטראקציות והיחסים בין סביבות שונות. לדוגמה, היחסים בין בית הספר של הילד והמשפחה שלהם יכולים להשפיע על ההתפתחות שלהם.
  3. אקזו-מערכת:  כוללת סביבות שמשפיעות באופן עקיף על התפתחותם של אנשים. ייתכן שהגדרות אלה לא יערבו ישירות את האדם, אלא ישפיעו על חוויותיו והתפתחותו. לדוגמה: מקום עבודה של הורים, שירותים קהילתיים, ומדיניות של רשויות מקומיות.
  4. מקרו-מערכת: מערכת המאקרו כוללת את המערכות התרבותיות, החברתיות, הכלכליות והפוליטיות שמעצבות את הפיתוח. הוא כולל ערכים תרבותיים, נורמות חברתיות, חוקים והקשרים היסטוריים. מערכת המאקרו מספקת מסגרת כוללת בתוכה פועלות מערכות אחרות.
  5. כרונו-מערכת: הכרונו-מערכת מזהה את חשיבות הזמן ואת האופי הדינמי של ההתפתחות. הספר מדגיש כיצד שינויים של יחידים ושל סביבתם לאורך זמן יכולים להשפיע על ההתפתחות. תהליכים אלו כוללים הן מעברי חיים נורמטיביים (כגון התחלת בית ספר, התבגרות מינית) והן אירועים לא נורמטיביים (כגון גירושין, אובדן משרות) שבהם יכולה להיות השפעה משמעותית על ההתפתחות האנושית.

מודלים אקולוגיים של התפתחות אנושית מדגישים את החיבוריות והתלות ההדדית בין היחיד לסביבתו. הם מדגישים את האופי הדו-כיווני של ההשפעות, כפרטים גם מעצבים וגם מעוצבים על ידי הסביבה. מודלים אלה מספקים מסגרת מקיפה להבנת האינטראקציות המורכבות התורמות לפיתוח האנושי ומדגישים את הצורך לקחת בחשבון רמות רבות של השפעה בעת לימוד וקידום רווחה.

פרק זה מתוך האנציקלופדיה הבינלאומית לחינוך נכתב על ידי ברונפנברנר עצמו ופורש את התיאוריה שלו בצורה תמציתית וברורה.

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך

ילדים מתגרשים מהוריהם?!

ניכור הורי הוא מונח המתייחס לפעולות מכוונות או לא מכוונות של הורה אחד להפנות את ילדו נגד ההורה השני, אשר לעיתים קרובות מביאות לניכור של

לצפיה ←

הכוונה עצמית ומוטיבציה

תאוריית ההכוונה העצמית (באנגלית: Self-determination theory ובראשי תיבות: SDT) היא תאוריה נחקרת ובעלת השפעה רחבה על מוטיבציה אשר מצביעה על כך שלאנשים יש יותר סיכוי

לצפיה ←