דוגמאות

Expectations and exchange rate dynamics

ציפיות ודינמיקת שער החליפין

מאמר אקדמי להורדה בחינם (pdf)

2 - תשלום
3 - אישור הזמנה

המודל של תגובת יתר (Overshooting) הוא תאוריה כלכלית שמסבירה כיצד שערי החליפין מותאמים לשינויים ביסודות הכלכליים ובציפיות. המודל הוצג על ידי דורנבוש במאמרו משנת 1976 תחת הכותרת "ציפיות ודינמיקה של שער חליפין".

התובנה המרכזית של מודל תגובת היתר היא שבטווח הקצר, שערי החליפין יכולים לסטות משמעותית מערכי שיווי המשקל ארוכי הטווח שלהם בתגובה לשינויים במשתנים כלכליים כגון שערי הריבית, שיעורי האינפלציה, וגורמים מקרו-כלכליים אחרים. סטייה זמנית זו או ירידת יתר נגרמת בשל אינטראקציה של שני גורמים עיקריים: מחירים דביקים ומידע לא שלם.

 

מושגים עיקריים במודל תגובת יתר (Overshooting):

  • מחירים דביקים – המודל מניח כי המחירים בכלכלה, במיוחד במגזר הסחורות הנסחרות, הם דביקים (כלומר, לא זזים) בטווח הקצר. כלומר, הם אינם מתאימים את עצמם באופן מיידי בתגובה לשינויים בתנאים הכלכליים. לדוגמה, אם הבנק המרכזי של המדינה מעלה את הריבית כדי להילחם באינפלציה, מחירי הסחורות והשירותים לא יסתדרו באופן מיידי כדי לשקף את השינוי.
  • מידע לא מושלם – מודל האוברשוטינג גם לוקח בחשבון כי לסוכנים כלכליים (צרכנים, יצרנים, משקיעים וכו') אין מידע מושלם על העתיד. הציפיות שלהם לגבי תנאים כלכליים עתידיים מבוססות על מידע זמין, אשר עשוי שלא לשקף במדויק את כל הגורמים הרלוונטיים.

 

בהקשר הזה, בואו נחשוב על דוגמה בה הבנק המרכזי של המדינה מגדיל את הריבית שלו כדי לשלוט באינפלציה. בשל מחירים דביקים ומידע לא מושלם, רצף האירועים הבא יכול להתרחש:

  1. עליית הריבית: הבנק המרכזי מעלה את הריבית למאבק באינפלציה עולה.
  2. תגובת שער החליפין: בטווח הקצר, הריבית הגבוהה מושכת הון זר המחפש תשואות טובות יותר. זרימת הון זו גורמת להערכה של ערך המטבע המקומי (עלייה בשער החליפין שלה).
  3. תגובת יתר: שער החליפין מעריך יותר ממה שיהיה מוצדק על ידי דיפרנציאל הריבית בלבד. תגובת יתר זו מתרחשת משום שהמחירים עדיין לא הותאמו לרמת הריבית החדשה, וציפיותיהם של הנציגים הכלכליים מבוססות על מידע לא שלם.
  4. התאמה: עם הזמן, המחירים משתנים בהדרגה לרמת הריבית החדשה, וסוכנים כלכליים אוספים מידע נוסף על המסלול האמיתי של הכלכלה. כתוצאה מכך, שער החליפין מתחיל לנוע חזרה לכיוון רמת שיווי המשקל לטווח הארוך שלו.

 

 

במאמר חשוב זה, דורנבוש (Dornbusch) טבע לראשונה את המונח תגובת יתר (Overshooting) בהקשר של תגובת שערי החליפין למדיניות מוניטרית מרחיבה.

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך

Predicting Lotto Numbers

בתאוריה, ניתן לחזות כל אירוע המערב סיכוי או אקראיות, אך הסיכוי לחזות בהצלחה את מספרי ההגרלה הוא נמוך ביותר. מספרי הלוטו נבחרים באקראי, והסבירות לניחוש

לצפיה ←