דוגמאות

From the Ground Up: Providing Support to Emergent Bilinguals to Distinguish Language Difference From Disability

מהבסיס כלפי מעלה: מתן תמיכה לדו-לשוניים בשילוב כדי להבחין בין הבדל שפה לבין מוגבלות

מאמר אקדמי להורדה בחינם (pdf)

איך לצטט לפי APA

Golloher, A. N., Whitenack, D. A., Simpson, L. A., & Sacco, D. (2018). From the ground up: Providing support to emergent bilinguals to distinguish language difference from disability. Insights into Learning Disabilities, 15(2), 127-147.

קבל תרגום מסוכם של המאמר
2 - תשלום
3 - אישור הזמנה
תאריך קבלת הסיכום:
היקף הסיכום:

מחקרים גילו כי לתלמידים צעירים עם מוגבלויות שהם גם דו-לשוניים בהשתלבות (כלומר שהם עוד לומדים את שפת הסביבה) יש לעיתים קרובות את הרמות הנמוכות ביותר של מיומנות בקריאה ומתמטיקה בהשוואה לקבוצות תלמידים אחרות. ניתן לייחס ממצאים אלה לגורמים כמו חסמי שפה, תמיכה לימודית מוגבלת, הבדלים תרבותיים ולשוניים, משאבים ושירותים לא מספיקים, והטייה בהערכה.

על מנת להתמודד עם פערים אלו, חיוני לספק תמיכה ממוקדת בשפה, הנחיות מותאמות תרבותית בהוראה, תוכניות לימוד מותאמות אישית, ולקדם סביבה חינוכית כוללת המעריכה גיוון לשוני ותרבותי.

במחקר זה החוקרים מציעים שימוש במודל תגובה להתערבות / מערכת תמיכה רב שלביות. הם טוענים כי שיטות הוראה התואמות למסגרת של השלב הראשון הן בעלות יעילות עבור דו לשוניים עם או בלי לקויות למידה בעוד שהתערבויות של שלבים 2-3 יכולות לשפר את הישגים של תלמידים דו-לשוניים צעירים הנמצאים בסיכון ללקויות למידה.

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך

דו-לשוניות, משלב סוציואקונומי ולקות שפה התפתחותית- השפעת גורמים שונים על ניצני אוריינות (BLISS-EL)

דו-לשוניות, מעמד חברתי-כלכלי ולקות שפה התפתחותית מהווים כולם גורם משמעותי בהשפעה על התפתחות האוריינות. לדו-לשוניות יכולה להיות השפעה חיובית ושלילית על האוריינות. היא עשויה לשאת

לצפיה ←