דוגמאות

Juvenile Delinquency: The Influence of Family, Peer and Economic Factors on Juvenile Delinquents

עבריינות נוער: השפעתם של בני משפחה, קבוצת השווים וגורמים כלכליים על עבריינים צעירים

מאמר אקדמי להורדה בחינם (pdf)

איך לצטט לפי APA

Nisar, M., Ullah, S., Ali, M., & Alam, S. (2015). Juvenile delinquency: The Influence of family, peer and economic factors on juvenile delinquents. Applied Science Reports, 9(1), 37-48.

קבל תרגום מסוכם של המאמר
2 - תשלום
3 - אישור הזמנה
תאריך קבלת הסיכום:
היקף הסיכום:

התפתחותה של עבריינות נוער מושפעת מגורמים שונים, ביניהם דינמיקה משפחתית, יחסים עם קבוצת השווים, ונסיבות כלכליות. גורמים אלה ממלאים תפקיד משמעותי בעיצוב ההתנהגות והבחירות של צעירים העוסקים בפעילויות עבריינות.

בתוך התא המשפחתי, נוכחות של השגחה הורית חיובית וסביבה תומכת יכולים לשמש כגורמים מגנים מפני העבריינות. הורים המעורבים בחייו של הילד, מציבים ציפיות ברורות, ומספקים משמעת עיקבית יכולה לעזור להרחיק אותם מהתנהגות פלילית. לעומת זאת, סביבה משפחתית בלתי מתפקדת, המאופיינת בהזנחה, התעללות או הורות לא עקבית, מגבירה את הסיכון לעבריינות נוער. ילדים שגדלים בנסיבות כאלה עלולים להיעדר מודל לחיקוי מתאים או תמיכה רגשית הכרחית, מה שמוביל אותם לחפש אימות ושייכות במקומות אחרים.

קשרים עם בני קבוצת השווים משפיעים גם הם על עבריינים צעירים. מתבגרים מחפשים לעיתים קרובות קבלה ואישור מחבריהם, אשר יכולים להוביל לאימוץ של התנהגויות חריגות. אם בן נוער מקושר עם חברים העוסקים בפעילות עבריינית, יש סיכוי גבוה יותר שהם יושפעו ויימשכו לעבריינות בעצמם. לחץ חברתי יכול להיות עוצמתי וקשה לפיתוי, במיוחד כאשר הוא משולב עם הרצון בקבלה ושייכות.

גורמים כלכליים גם תורמים לעבריינות נוער. מתבגרים בעלי רקע כלכלי חלש עשויים להתמודד עם הזדמנויות ומשאבים מוגבלים, אשר יכולים להגדיל את הסבירות לעסוק בפעילות פלילית כאמצעי הישרדות. לחץ כלכלי בתוך המשפחה עלול להוביל להזנחה, חוסר פיקוח, או היעדרות של ההורים עקב שעות עבודה ארוכות, וחושף עוד יותר אנשים צעירים לגורמי סיכון הקשורים לעבריינות.

חשוב להכיר בכך שגורמים אלו אינם פועלים באופן עצמאי, אלא פועלים באינטראקציה ומשפיעים זה על זה. לדוגמה, סביבה משפחתית מתוחה עלולה לתרום להיווצרות של קבוצת שווים עבריינית, דבר המחמיר את הסיכון לעבריינות נוער. קשיים כלכליים עלולים גם לערער את היחסים בתוך המשפחה ולהגביל את הגישה לרשתות תמיכה חברתיות חיוביות, ובכך מגבירים את הפגיעות של צעירים להיבטים אחרים.

הבנת יחסי הגומלין המורכבים בין בני משפחה, עמיתים וכלכליים היא קריטית בפיתוח התערבויות יעילות ואסטרטגיות מניעה עבור עבריינות נוער. על ידי התייחסות להשפעות היסוד האלו, מתן תמיכה ומשאבים למשפחות, קידום יחסי עמיתים חיוביים, והצעת הזדמנויות כלכליות, אנחנו יכולים ליצור סביבה שדוחפת את ההתפתחות הבריאה של צעירים ומפחיתה את הסיכון של התנהגות עבריינית.

עבודת המחקר הנוכחית שמה לה למטרה לחקור את המשפחה, קבוצת השווים והמצב הכלכלי כגורמים משפיעים על עבריינות נוער. המחקר נערך בבית הכלא המרכזי בפשוואר. מדגם של 45 מתוך 50 צעירים נבחר באמצעות שיטת דגימה תכליתית, והסתמך על שאלונים פנים אל פנים. התשובות נותחו בניתוח סטטיסטי.

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך