דוגמאות

Messages from the Inside?: Multiculturalism in Contemporary Australian Children's Literature

מסרים מבפנים?: רב-תרבותיות בספרות ילדים אוסטרלית עכשווית

מאמר אקדמי להורדה בחינם (pdf)

איך לצטט לפי APA

Pearce, S. (2003). Messages from the Inside?: Multiculturalism in Contemporary Australian Children's Literature. The Lion and the Unicorn, 27(2), 235-250.

קבל תרגום מסוכם של המאמר
2 - תשלום
3 - אישור הזמנה
תאריך קבלת הסיכום:
היקף הסיכום:

רב-תרבותיות היא נושא מרכזי בספרות הילדים האוסטרלית העכשווית, המשקפת את ההרכב התרבותי והאתני המגוון של אוסטרליה. ספרות הילדים האוסטרלית התפתחה  מהתמקדות אנגלו-אירופית בעיקרה, להכלה של מגוון רחב של קולות ונקודות מבט המייצגות את התרבויות הרבות המרכיבות את אוסטרליה של ימינו.

ייצוג הרב-תרבותיות בספרות הילדים האוסטרלית משרת מספר מטרות. ראשית, הוא מקדם הבנה וסובלנות של תרבויות שונות והמנהגים והמסורות שלהן. שנית הוא מאפשר לילדים לקבל תובנה לגבי דרכי חיים אחרות ומעודדת אמפתיה וכבוד לזולת. ייצוג רב תרבותי גם עוזר לילדים מרקע מגוון תרבותית לראות את עצמם ואת חוויותיהם משתקפות בספרות ולקבל הכרה ואישוש.

רב-תרבותיות אינה מוגבלת לספרים על תרבויות ספציפיות או קבוצות אתניות, אלא לרוב משולבת בקו העלילה ובדמויות של ספרים העוסקים בחוויות חיי היומיום כגון חברות, משפחה ובית ספר. ספרות הילדים האוסטרלית עברה מעבר לייצוגים סמליים של רב-תרבותיות לכיוון תיאורים אותנטיים יותר המכירים במורכבות ובניואנסים של תרבויות שונות.

ספרות ילדים אוסטרלית עכשווית מתייחסת גם לסוגיות של זהות ושייכות לילדים רב-תרבותיים, ומדגישה את האתגרים וההנאות של גדילה בחברה מגוונת מבחינה תרבותית. ספרות זו יכולה לספק תובנות חשובות לכל הילדים, ללא קשר לרקע התרבותי שלהם, ולעודד אותם לאמץ ולחגוג את המגוון התרבותי.

מאמר זה בוחן את מגמת הייצוג הרב תרבותי והייצוג של הנרטיבים ההיסטורים השונים של אוסטרליה בספרי ילדים אוסטרליים עכשיוויים.

 

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך