דוגמאות

Organizational Trust Dimensions as Antecedents of Organizational Commitment

ממדי האמון הארגוני כמנבאי מחויבות ארגונית

מאמר אקדמי להורדה בחינם (pdf)

איך לצטט לפי APA

Vanhala, M., Heilmann, P., & Salminen, H. (2016). Organizational trust dimensions as antecedents of organizational commitment. Knowledge and Process Management, 23(1), 46-61.

קבל תרגום מסוכם של המאמר
2 - תשלום
3 - אישור הזמנה
תאריך קבלת הסיכום:
היקף הסיכום:

אמון ארגוני משמש כמבשר משמעותי למחויבות הארגונית של העובדים, ומשפיע עמוקות על מסירותם לארגון. כאשר העובדים סומכים על הארגון שלהם, מגיעה לעיתים קרובות סדרה של השפעות חיוביות, תוך טיפוח מחויבות עמוקה יותר ליעדים של החברה ולמטרותיה.

אמון במנהיגות מהווה מרכיב מרכזי. כאשר לעובדים יש אמון במנהיגים שלהם, הם נוטים להרגיש יותר מתאימים לחזון ולמשימה של הארגון. המערך הזה, שמושרש באמון, יכול לתרום לתחושת מחוייבות. יתר על כן, אמון במנהיגות נשזר לעיתים קרובות בתפיסות של הוגנות. עובדים שתופסים את המנהיגים שלהם כמקבלים החלטות מוסריות ושוויוניות נוטים יותר להפגין מחויבות חזקה לארגון.

אמון בצוותים העובדים גם ממלא תפקיד קריטי. היא מטפחת לכידות צוות ושיתוף פעולה, ומטפחת תחושת שייכות ומחויבות לארגון. כשעובדים בוטחים בעמיתיהם, יש סיכוי גבוה יותר שיעבדו יחד ביעילות ויתמכו אחד בשני, ובסופו של דבר יתרמו למחויבותם לארגון.

היבט נוסף הוא האמון במדיניות ובנהלים של הארגון. עובדים שסומכים על כך שלארגון יש מדיניות צודקת ועקבית במקום נוטים להרגיש בטוחים יותר בעמדותיהם. תחושה זו של ביטחון תעסוקתי תורמת למחויבות רבה יותר, שכן העובדים עסוקים פחות מאי-וודאויות או שינויים פתאומיים.

האמון במחויבות של הארגון לערכיו המוצהרים הוא גם משמעותי. כאשר העובדים מאמינים שהארגון משדרג באמת את הערכים שלו, הם נוטים יותר להתחייב לערכים אלה בעצמם, דבר המעודד תחושה עמוקה יותר של קשר עם התרבות הארגונית.

יתר על כן, אמון ארגוני תורם לביטחון פסיכולוגי. סביבה המאופיינת באמון מעודדת תקשורת פתוחה וכנה. כשעובדים בוטחים בכך שהם יכולים להביע את דעותיהם ואת דאגתם ללא חשש מתגובה, הם נוטים יותר להרגיש מחויבים, ורואים בקולותיהם כמוערכים. בסביבה זו של אמון, עובדים נוטים יותר לקחת סיכונים מחושבים ולחדש. מוכנות זו לחדשנות יכולה להוביל לתחושת בעלות ומחויבות להצלחת הארגון.

מאמר זה בוחן מימדים שונים של אמון ארגוני כגורמים המנבאים את מחויבותם הארגונית של העובדים. נאסף מידע כמותי מסקר בשתי חברות גדולות בפינלנד, סה"כ 715 משתתפים. מודלים של משוואות מבניות שימשו כדי לבחון את ההשערות. התוצאות משתי הדגימות הראו שממדי אמון בלתי-אישיים קשורים באופן חיובי למחויבות הארגונית, אך לממדי אמון בין-אישיים לא הייתה השפעה משמעותית על מחויבותם הארגונית של העובדים.

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך