דוגמאות

Pretty as a Princess: Longitudinal Effects of Engagement With Disney Princesses on Gender Stereotypes, Body Esteem, and Prosocial Behavior in Children

יפה כמו נסיכה: השפעות ארוכות טווח של התקשרות עם נסיכות דיסני על סטראוטיפים מגדריים, הערכת הגוף והתנהגות פרוסוציאלית בילדים

מאמר אקדמי להורדה בחינם (pdf)

איך לצטט לפי APA

Coyne, S. M., Linder, J. R., Rasmussen, E. E., Nelson, D. A., & Birkbeck, V. (2016). Pretty as a princess: Longitudinal effects of engagement with Disney princesses on gender stereotypes, body esteem, and prosocial behavior in children. Child development87(6), 1909-1925.

קבל תרגום מסוכם של המאמר
2 - תשלום
3 - אישור הזמנה
תאריך קבלת הסיכום:
היקף הסיכום:

מחקר אורך עם מדגם גדול שבוחן את הקשר בין מעורבות עם נסיכות דיסני להתנהגות מגדרית, הערכת הגוף והתנהגות פרו-סוציאלית בקרב ילדים.

נסיכות דיסני מהוות מוקד למחקר ולדיון ענפים, בין היתר בנושא של השפעתן על דימוי הגוף בקרב ילדים. כמה מחקרים הציעו כי חשיפה לסוגי גוף דקים ואידיאליים המתוארים במדיה, בין היתר בקרב נסיכות דיסני, יכולה להוביל לאי שביעות רצון מהגוף בקרב נערות צעירות, ולרצון, לעתים לא ריאלי, להיות רזה. עם זאת, מחקרים אחרים טוענים שההשפעה של המדיה בכלל ושל נסיכות דיסני בפרט על דימוי הגוף עשויה להיות מורכבת יותר ופחות חד משמעית. לדוגמה, מחקרים מצאו כי בנות המזדהות עם נסיכות לא קונבנציונליות יותר, כגון מרידה מ"אמיצה" או טיאנה מ"הנסיכה והצפרדע", עשויות להיות בעלות דימוי גוף טוב יותר יותר מאלה המזדהות עם נסיכות המוצגות כנשיות באופן מסורתי יותר. באופן כללי, מערכת הקשרים בין נסיכות דיסני לבין דימוי הגוף בקרב ילדים היא תחום של מחקר ודיון מתמשך, וסביר להניח כי מגוון גורמים, כולל הבדלים בין אישיים וההקשר הספציפי בו התקשורת נצרכת, עשויים להשפיע על ההשפעה של סיפורים אלה על דימוי הגוף של הילדים.

המחקר הנוכחי בוחן כיצד הרמה של המעורבות של הילדים עם נסיכות דיסני ועם מוצרים קשורים (סרטים, בובות וכדומה) משפיעה על התנהגות מגדרית סטריאוטיפית, בטחון עצמי גופני (דימוי גוף) והתנהגות פרו-חברתית בילדות המוקדמת.

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך