דוגמאות

The model of ethnic democracy: Israel as a Jewish and democratic state / Sammy Smooha

מודל הדמוקרטיה האתנית: ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית / סמי סמוחה

מאמר אקדמי להורדה בחינם (pdf)

2 - תשלום
3 - אישור הזמנה

המאמר "המודל של דמוקרטיה אתנית: ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית" מאת סמי סמוחה דן במושג "דמוקרטיה אתנית", שהוא סוג של מדינה דמוקרטית, אך דמוקרטיה המזוהה עם קבוצה אתנית אחת במדינה ולא עם כל תושבי המדינה. המחבר טוען כי ישראל היא דוגמה לדמוקרטיה אתנית, שבה האוכלוסייה היהודית מנהלת את המדינה ומשתמשת בה כדי לקדם את הביטחון הלאומי, הדמוגרפיה, המרחב הציבורי, התרבות והאינטרסים שלה. המאמר גם דן בהכללת אזרחים ערביים פלסטינים בישראל ובביקורת על תפיסת הדמוקרטיה האתנית בישראל בכל הנוגע לישראל.

המאמר נחשב לאחד מהמאמרים החשובים והמשפיעים בכל הנוגע למתח בין ה"יהודית" לבין ה"דמוקרטית" בהגדרתה של מדינת ישראל, ומציע פתרון שאפשר לא להסכים איתו אך אי אפשר להתעלם ממנו בכל הדיונים בנושא. הפתרון שמציע סמי סמוחה מתבסס על הגדרת המושג "דמוקרטיה אתנית" אותו מגדיר המאמר.

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך

Collective Memory

התכוונות קולקטיבית (Collective intentionality) מתייחסת למצבים נפשיים משותפים או קולקטיביים ולפעולות מכוונות של קבוצת יחידים. היכולת של קבוצה לפעול, לתכנן ולקיים מטרות או כוונות משותפות

לצפיה ←

Cooperation in small groups: The effect of group size

מנגנון תרומות התנדבותיות (Voluntary Contributions Mechanism – VCM) הפך להיות מסגרת ניסויים נפוצה מאוד למחקר שיתופי פעולה. במחקרים טיפוסיים הנבדקים מוקצים לקבוצות בנות n שחקנים.

לצפיה ←