דוגמאות

מאמרים

מדריכים

מאמרים בנושא מדריכים

מאמרים

סוגי מאמרים אקדמיים

ישנם סוגים שונים של מאמרים אקדמיים, וביניהם קווי דמיון והבדלים. על קווי הדמיון והמכנה המשותף לכל המאמרים האקדמיים, ניתן לקרוא במדריך איך מזהים מאמר אקדמי. במאמר

מדריכים

איך מזהים מאמר אקדמי

הרבה פעמים אנו נדרשים להשתמש במאמרים אקדמיים בלבד, למשל כאשר אנחנו כותבים מאמר אקדמי בעצמנו, או בכתיבת עבודות לאוניברסיטה כאשר הדרישה היא להשתמש רק במאמרים