דוגמאות

מאמרים אקדמיים שנלמדים בקורס בין חרדיות לישראליות - 62351

מאמרים אקדמיים להורדה בחינם (pdf)
החברה החרדית כ״חברת לומדים״ – ״עולם החומרות״ / מנחם פרידמן

החברה החרדית כ״חברת לומדים״ – ״עולם החומרות״ / מנחם פרידמן

1991

פרידמן, מ. (1991). החברה החרדית כ״חברת לומדים״ – ״עולם החומרות״. בתוך החברה החרדית – מקורות, מגמות ותהליכים (עמ' 80-87). ירושלים: מכון ירושלים לחקר ישראל.

לצפיה