דוגמאות

מאמרים אקדמיים שנלמדים בקורס מבוא למדע הדתות

מאמרים אקדמיים להורדה בחינם (pdf)
Secular Defilement / Mary Douglas

Secular Defilement / Mary Douglas

טומאה חילונית / מרי דאגלס

2003

Douglas, M. (2003). Secular Defilement. In: Purity and danger: An analysis of concepts of pollution and taboo (pp. 30-41). London: Routledge.

לצפיה