דוגמאות

מאמרים אקדמיים שנלמדים בקורס מפגשים מהסוג החזותי בעידן הטכנולוגי

מאמרים אקדמיים להורדה בחינם (pdf)
In Plato's Cave. In "On photography" by Susan Sontag

In Plato's Cave. In "On photography" by Susan Sontag

במערה של אפלטון. בתוך "הצילום כראי התקופה" מאת סוזאן סונטג

1977

Sontag, S. (1977). In Plato's Cave. In: On Photography (pp. 3-24). New York, NY: Delta Books.

לצפיה