דוגמאות

דוגמאות לתקציר של מחקר כמותי

מאמרים אקדמיים להורדה בחינם (pdf)
Adaptive performance in refugees after trauma: How relevant are post-traumatic stress and post-traumatic growth?

Adaptive performance in refugees after trauma: How relevant are post-traumatic stress and post-traumatic growth?

ביצועים מסתגלים לאחר טראומה: הרלוונטיות של לחץ פוסט-טראומטי וצמיחה פוסט-טראומטית

2022

Stasielowicz, L. (2022). Adaptive performance in refugees after trauma: How relevant are post-traumatic stress and post-traumatic growth?. International Journal of Workplace Health Management, 15(6), 711-727.‏

לצפיה
Breastfeeding and overweight/obesity among children and adolescents: a cross-sectional study

Breastfeeding and overweight/obesity among children and adolescents: a cross-sectional study

הנקה ומשקל עודף/השמנה בקרב ילדים ומתבגרים: מחקר חתך

2022

Liu, F., Lv, D., Wang, L., Feng, X., Zhang, R., Liu, W., & Han, W. (2022). Breastfeeding and overweight/obesity among children and adolescents: a cross-sectional study. BMC pediatrics, 22(1), 1-8.‏

לצפיה
Evaluating the impacts of cannabis legalization: The International Cannabis Policy Study

Evaluating the impacts of cannabis legalization: The International Cannabis Policy Study

הערכת ההשפעות של הלגליזציה של קנאביס: מחקר מדיניות הקנאביס הבינלאומית

2020

Hammond, D., Goodman, S., Wadsworth, E., Rynard, V., Boudreau, C., & Hall, W. (2020). Evaluating the impacts of cannabis legalization: The International Cannabis Policy Study. International Journal of Drug Policy, 77(102698), 1-11.‏

לצפיה
תלות בקנביס רפואי בקרב חולי כאב כרוני הסובלים מדיכאון וחרדה

תלות בקנביס רפואי בקרב חולי כאב כרוני הסובלים מדיכאון וחרדה

2019

פיינגולד, ד., בריל, ס., גור-אריה, א., דליהו, י. ולב-רן, ש. (2019). תלות בקנביס רפואי בקרב חולי כאב כרוני הסובלים מדיכאון וחרדה. הרפואה, 158(7), 438-444.

לצפיה
The Effect of Psychodrama on the Empathy and Social Anxiety Level in Adolescents

The Effect of Psychodrama on the Empathy and Social Anxiety Level in Adolescents

ההשפעה של פסיכודרמה על האמפתיה ועל רמת החרדה החברתית בקרב מתבגרים

2020

Şimşek, Ç., Yalçınkaya, E. Y., Ardıç, E., & Yıldırım, E. A. (2020). The Effect of Psychodrama on the Empathy and Social Anxiety Level in Adolescents. Turkish Journal of Child & Adolescent Mental Health, 27(2), 96-101.

לצפיה
Rebels with a cause: Group identification as a response to perceived discrimination from the mainstream

Rebels with a cause: Group identification as a response to perceived discrimination from the mainstream

מורדים עם מטרה: הזדהות קבוצתית כתגובה לאפליה מהזרם המרכזי

2001

Jetten, J., Branscombe, N. R., Schmitt, M. T., & Spears, R. (2001). Rebels with a cause: Group identification as a response to perceived discrimination from the mainstream. Personality and Social Psychology Bulletin, 27(9), 1204-1213.‏

לצפיה
פריגבי – סוללה לאבחון זיכרון עבודה פונולוגי

פריגבי – סוללה לאבחון זיכרון עבודה פונולוגי

2008

גביעון, א. ופרידמן, נ. (2008). פריגבי – סוללה לאבחון זיכרון עבודה פונולוגי. שפה ומוח ,7, 161-181.

לצפיה
The impact of leadership on the professional development of teachers in complementary schools

The impact of leadership on the professional development of teachers in complementary schools

ההשפעה של מנהיגות על פיתוח מקצועי של מורים בבתי ספר משלימים

2020

Souza, A., & Arthur, L. (2020). The impact of leadership on the professional development of teachers in complementary schools. Management in Education, 34(4), 141-148.‏

לצפיה
Academic Misconduct and Generative Artificial Intelligence: University Students’ Intentions, Usage, and Perceptions

Academic Misconduct and Generative Artificial Intelligence: University Students’ Intentions, Usage, and Perceptions

תרמית אקדמית ובינה מלאכותית ג'נרטיבית: כוונות, שימוש ותפיסות של סטודנטים

Tindle, R., Pozzebon, K., Willis, R., & Moustafa, A. A. (2023). Academic Misconduct and Generative Artificial Intelligence: University Students’ Intentions, Usage, and Perceptions. PsyArXiv Preprints, 13, 1-10.

לצפיה
מנגנוני יסוד המקשרים בין למידת מוזיקה ובין שיפור ביכולות קוגניטיביות וחברתיות

מנגנוני יסוד המקשרים בין למידת מוזיקה ובין שיפור ביכולות קוגניטיביות וחברתיות

2010

פורטוביץ, ע., ליכטנשטיין, א., יוגורוב, ל. וברנד, א' (2010). מנגנוני יסוד המקשרים בין למידת מוזיקה ובין שיפור ביכולות קוגניטיביות וחברתיות. Min-Ad: Israel Studies in Musicology Online, 8, 106-128.

לצפיה