דוגמאות

מאמרים אקדמיים שנלמדים באוניברסיטה העברית

מאמרים אקדמיים להורדה בחינם (pdf)
חווייתם של אנשים בגיל זיקנה שמונה להם אפוטרופוס

חווייתם של אנשים בגיל זיקנה שמונה להם אפוטרופוס

2020

שמיר, מ. ודורון, י. (2020). חווייתם של אנשים בגיל זיקנה שמונה להם אפוטרופוס. חברה ורווחה, 40(2-3), 349-373.

לצפיה
The model of ethnic democracy: Israel as a Jewish and democratic state / Sammy Smooha

The model of ethnic democracy: Israel as a Jewish and democratic state / Sammy Smooha

מודל הדמוקרטיה האתנית: ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית / סמי סמוחה

2001

Smooha, S. (2002). The model of ethnic democracy: Israel as a Jewish and democratic state. Nations and nationalism, 8(4), 475-503.‏

לצפיה
In Plato's Cave. In "On photography" by Susan Sontag

In Plato's Cave. In "On photography" by Susan Sontag

במערה של אפלטון. בתוך "הצילום כראי התקופה" מאת סוזאן סונטג

1977

Sontag, S. (1977). In Plato's Cave. In: On Photography (pp. 3-24). New York, NY: Delta Books.

לצפיה
The Scope of Orientalism / Edward Said

The Scope of Orientalism / Edward Said

ההיקף של האוריינטליזם / אדוארד סעיד

1978

Said, E. W. (1978). The Scope of Orientalism. In: Orientalism (pp. 30-92). London: Routledge & Kegan Paul.

לצפיה
The Effectiveness of Symbols / Claude Lévi-Strauss

The Effectiveness of Symbols / Claude Lévi-Strauss

יעילותם של סמלים / קלוד לוי-שטראוס

1963

Lévi-Strauss, C. (1963). The Effectiveness of Symbols. In Structural Anthropology (pp. 181–200). New York, NY: Basic Books.

לצפיה
The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction / Walter Benjamin

The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction / Walter Benjamin

יצירת האמנות בעידן השיעתוק הטכני / ולטר בנימין

1936

Benjamin, W. (1936). The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction. In H. Arendt (ed.) Illuminations (pp. 211-244). London: Collins Fontana.‏

לצפיה
Liminality and communitas / Victor Turner

Liminality and communitas / Victor Turner

לימינליות וקומיוניטס / ויקטור טרנר

1969

Turner, V. (1969). Liminality and communitas. In: The ritual process: Structure and anti-structure (pp. 94-130). Ithaca, NY: Cornell Paperbacks.‏

לצפיה
Secular Defilement / Mary Douglas

Secular Defilement / Mary Douglas

טומאה חילונית / מרי דאגלס

2003

Douglas, M. (2003). Secular Defilement. In: Purity and danger: An analysis of concepts of pollution and taboo (pp. 30-41). London: Routledge.

לצפיה
החברה החרדית כ״חברת לומדים״ – ״עולם החומרות״ / מנחם פרידמן

החברה החרדית כ״חברת לומדים״ – ״עולם החומרות״ / מנחם פרידמן

1991

פרידמן, מ. (1991). החברה החרדית כ״חברת לומדים״ – ״עולם החומרות״. בתוך החברה החרדית – מקורות, מגמות ותהליכים (עמ' 80-87). ירושלים: מכון ירושלים לחקר ישראל.

לצפיה
לקראת הוראה ולמידה בקהילת חשיבה / יורם הרפז

לקראת הוראה ולמידה בקהילת חשיבה / יורם הרפז

2000

הרפז, י. (2000). הוראה ולמידה בקהילת חשיבה. הוראה ולמידה בקהילת חשיבה: בדרך לבית ספר חושב, חינוך החשיבה, 18, 6-31.

לצפיה