דוגמאות

מאמרים אקדמיים שנלמדים באוניברסיטה העברית

מאמרים אקדמיים להורדה בחינם (pdf)
היבטים של הפרטה במערכת החינוך / נוגה דגן־בוזגלו

היבטים של הפרטה במערכת החינוך / נוגה דגן־בוזגלו

2010

דגן בוזגלו, נ. (2010). היבטים של הפרטה במערכת החינוך. תל-אביב: מרכז אדוה.

לצפיה
החינוך הערבי בישראל: סוגיות ודילמות

החינוך הערבי בישראל: סוגיות ודילמות

2009

אבו-סעד, א. וחליל, מ. (2009). החינוך הערבי בישראל: סוגיות ודילמות. אלנבראס, 5, 21-52.

לצפיה
Body ritual among the Nacirema / Horace Miner

Body ritual among the Nacirema / Horace Miner

פולחן הגוף של ה"יאקיראמא" / הוראס מיינר

1956

Miner, H. (1956). Body ritual among the Nacirema. American Anthropologist, 58(3), 503-507.‏

לצפיה
Some principles of stratification / Davis and Moore

Some principles of stratification / Davis and Moore

כמה עקרונות של הריבוד החברתי / דיוויס ומור

1945

Davis, K., & Moore, W. E. (1945). Some principles of stratification. American Sociological Review, 10(2), 242-249.‏

לצפיה
Prime time ideology: The hegemonic process in television entertainment

Prime time ideology: The hegemonic process in television entertainment

אידאולוגיה של זמן צפיית שיא: התהליך ההגמוני בבידור המשודר בטלוויזיה / טוד גיטלין

1979

Gitlin, T. (1979). Prime time ideology: The hegemonic process in television entertainment. Social Problems, 26(3), 251-266.‏

לצפיה
חינוך רב-תרבותי, בין-תרבותי – האם יש בזה ממש? – צבי לם

חינוך רב-תרבותי, בין-תרבותי – האם יש בזה ממש? – צבי לם

2000

לם, צ. (2000). חינוך רב-תרבותי, בין-תרבותי – האם יש בזה ממש?. בתוך: מ. ברלב (עורכת), חינוך לתרבות בחברה רב תרבותית: סוגיות בהשתלמות מורים, קובץ ט (עמ' 17-21). ירושלים: האוניברסיטה העברית בירושלים.

לצפיה
השירות הצבאי של חיילים וחיילות יוצאי קווקז: ”כרטיס כניסה“ לחברה הישראלית או שעתוק אתנו–מעמדי?

השירות הצבאי של חיילים וחיילות יוצאי קווקז: ”כרטיס כניסה“ לחברה הישראלית או שעתוק אתנו–מעמדי?

2013

קרומר-נבו, מ. מלכה, מ. ומרדכייב, ס. (2013). השירות הצבאי של חיילים וחיילות יוצאי קווקז: כרטיס כניסה לחברה הישראלית או שעתוק אתנו-מעמדי? סוציולוגיה ישראלית, 14(2), 313-338 .

לצפיה