דוגמאות

מאמרים אקדמיים על אטרקטיביות המעסיק

מאמרים אקדמיים להורדה בחינם (pdf)
מוטיבציה לשירות ציבורי: מצב התיאוריה וכיווני התפתחות

מוטיבציה לשירות ציבורי: מצב התיאוריה וכיווני התפתחות

2016

מילר-מור אטיאס, ר. וויגודה-גדות, ע. (2016). מוטיבציה לשירות ציבורי: מצב התיאוריה וכיווני התפתחות. הרבעון לחקר ארגונים וניהול משאבי אנוש, 1(2), 26-39.

לצפיה