דוגמאות

מאמרים אקדמיים על אקלים פסיכולוגי ירוק

מאמרים אקדמיים להורדה בחינם (pdf)
Effects of Green HRM Practices on Employee Workplace Green Behavior: The Role of Psychological Green Climate and Employee Green Values

Effects of Green HRM Practices on Employee Workplace Green Behavior: The Role of Psychological Green Climate and Employee Green Values

השפעות של שיטות ניהול משאבי אנוש ירוק על התנהגות ירוקה של העובדים במקום העבודה: תפקידו של האקלים הפסיכולוגי הירוק והערכים הירוקים של העובדים

2017

Dumont, J., Shen, J., & Deng, X. (2017). Effects of green HRM practices on employee workplace green behavior: The role of psychological green climate and employee green values. Human resource management, 56(4), 613-627.

לצפיה