דוגמאות

מאמרים אקדמיים על גישה פתוחה

מאמרים אקדמיים להורדה בחינם (pdf)
Development of a child’s semiotic activity with the help of psychological tools: A Vygotsky’s cultural-historical perspective

Development of a child’s semiotic activity with the help of psychological tools: A Vygotsky’s cultural-historical perspective

התפתחות הפעילות הסמיוטית של הילד בעזרת כלים פסיכולוגיים: פרספקטיבה תרבותית-היסטורית של ויגוצקי

2012

Saengpun, J., & Inprasitha, M. (2012). Development of a child’s semiotic activity with the help of psychological tools: A Vygotsky’s cultural-historical perspective. Psychology, 3(5), 424-427.

לצפיה