דוגמאות

מאמרים אקדמיים על הוראה כפרופסיה

מאמרים אקדמיים להורדה בחינם (pdf)
Life History and Collective Memory as Methodological Strategies: Studying Teacher Professionalism

Life History and Collective Memory as Methodological Strategies: Studying Teacher Professionalism

סיפורי חיים וזכרון קולקטיבי כאסטרטגיות מתודולוגיות: חקר פרופסיונליות של מורים

2009

Goodson, I., & Choi, P. L. (2008). Life history and collective memory as methodological strategies: Studying teacher professionalism. Teacher education quarterly, 35(2), 5-28.

לצפיה