דוגמאות

מאמרים אקדמיים על הפחתת לחץ

מאמרים אקדמיים להורדה בחינם (pdf)
Psychological effects of forest environments on healthy adults: Shinrin-yoku (forest-air bathing, walking) as a possible method of stress reduction

Psychological effects of forest environments on healthy adults: Shinrin-yoku (forest-air bathing, walking) as a possible method of stress reduction

השפעות פסיכולוגיות של סביבה מיוערת על בוגרים בריאים: שינרין-יוקו (טבילה באוויר יער והליכה) כשיטה אפשרית להפחתת לחץ

2005

Morita, E., Fukuda, S., Nagano, J., Hamajima, N., Yamamoto, H., Iwai, Y., … & Shirakawa, T. J. P. H. (2007). Psychological effects of forest environments on healthy adults: Shinrin-yoku (forest-air bathing, walking) as a possible method of stress reduction. Public health, 121(1), 54-63.‏

לצפיה