דוגמאות

מאמרים אקדמיים על מורים

מאמרים אקדמיים להורדה בחינם (pdf)
The impact of leadership on the professional development of teachers in complementary schools

The impact of leadership on the professional development of teachers in complementary schools

ההשפעה של מנהיגות על פיתוח מקצועי של מורים בבתי ספר משלימים

2020

Souza, A., & Arthur, L. (2020). The impact of leadership on the professional development of teachers in complementary schools. Management in Education, 34(4), 141-148.‏

לצפיה
"רציתי לצעוק: לא מגיע לי יחס כזה…": מעמד המורים בישראל בתקופת הקורונה – תפיסות מורים וגננות

"רציתי לצעוק: לא מגיע לי יחס כזה…": מעמד המורים בישראל בתקופת הקורונה – תפיסות מורים וגננות

2023

בוסקילה, י. וחן-לוי, ת. (2023). "רציתי לצעוק: לא מגיע לי יחס כזה…": מעמד המורים בישראל בתקופת הקורונה- תפיסות מורים וגננות. דפים, 78, 35-56.

לצפיה
Life History and Collective Memory as Methodological Strategies: Studying Teacher Professionalism

Life History and Collective Memory as Methodological Strategies: Studying Teacher Professionalism

סיפורי חיים וזכרון קולקטיבי כאסטרטגיות מתודולוגיות: חקר פרופסיונליות של מורים

2009

Goodson, I., & Choi, P. L. (2008). Life history and collective memory as methodological strategies: Studying teacher professionalism. Teacher education quarterly, 35(2), 5-28.

לצפיה
האם למורים שצורכיהם הפסיכולוגיים מסופקים יש יותר משאבים לתמוך בתלמידיהם ולמנוע את נשירתם? מורים מן המגזר הבדואי כמקרה מבחן

האם למורים שצורכיהם הפסיכולוגיים מסופקים יש יותר משאבים לתמוך בתלמידיהם ולמנוע את נשירתם? מורים מן המגזר הבדואי כמקרה מבחן

2018

כ"ץ, ע. וכהן, ר. (2018). האם למורים שצורכיהם הפסיכולוגיים מסופקים יש יותר משאבים לתמוך בתלמידיהם ולמנוע את נשירתם? מורים מן המגזר הבדואי כמקרה מבחן. מגמות, 53(2), 271-296.

לצפיה