דוגמאות

מאמרים אקדמיים על שובייניזם תרבותי

מאמרים אקדמיים להורדה בחינם (pdf)
חינוך רב-תרבותי, בין-תרבותי – האם יש בזה ממש? – צבי לם

חינוך רב-תרבותי, בין-תרבותי – האם יש בזה ממש? – צבי לם

2000

לם, צ. (2000). חינוך רב-תרבותי, בין-תרבותי – האם יש בזה ממש?. בתוך: מ. ברלב (עורכת), חינוך לתרבות בחברה רב תרבותית: סוגיות בהשתלמות מורים, קובץ ט (עמ' 17-21). ירושלים: האוניברסיטה העברית בירושלים.

לצפיה