דוגמאות

מאמרים אקדמיים על תאוריית המערכות האקולוגיות

מאמרים אקדמיים להורדה בחינם (pdf)
Ecological models of human development

Ecological models of human development

מודלים אקולוגיים של התפתחות אנושית

1994

Bronfenbrenner, U. (1994). Ecological models of human development. In: T. Husén, & T. N.Postlethwaite (Eds.), International encyclopedia of education, Vol. 3 (pp. 1643-1647) (2nd ed). Oxford: Elsevier.

לצפיה