זוהי כתובת המייל אליה יישלח הסיכום ולכן חשוב להזין כתובת מייל תקינה ונכונה
למה אנחנו צריכים שוב דוא"ל?