דוגמאות

מאמרים

הפניות למקורות

מאמרים בנושא הפניות למקורות

מדריכים

איך מזהים מאמר אקדמי

הרבה פעמים אנו נדרשים להשתמש במאמרים אקדמיים בלבד, למשל כאשר אנחנו כותבים מאמר אקדמי בעצמנו, או בכתיבת עבודות לאוניברסיטה כאשר הדרישה היא להשתמש רק במאמרים