דוגמאות

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

מי אנחנו

אתר Academagic.co.il מופעל ומנוהל על ידי חברת Reach Sh.P.K  M12305026V, להלן – מפעילת האתר.

תכנים המועלים לאתר

מפעילת האתר רשאית לעשות כל שימוש בתכנים המועלים לאתר.

שימוש בקוקיז

בעת שימוש באתר אנו עשויים להטמין עוגיות לצורך שיפור חוויית הגלישה. באפשרותך למחוק את העוגיות בכל עת באמצעות הדפדפן.

מידע אישי

לצורך ביצוע התשלום וההזמנה באתר אנו אוספים מידע אישי כגון שם (אופציונלי) ודוא"ל (חובה, על מנת לשלוח את התוצרים). איננו עושים כל שימוש בפרטים האישיים למעט לצורך ביצוע התשלום, הפקת החשבונית ומשלוח התוצרים. הפרטים האישיים נשמרים במערכות מפעילת החברה ואינם מועברים לגורמים אחרים בכפוף לכל דין.

הזמנת תרגומים וסיכומים באתר

לקוחות רשאים להזמין סיכומים ותרגומים באמצעות האתר (להלן: סיכומים). באתר Academagic.co.il אין אפשרות לסיכומים מותאמים אישית או סיכומים עם הנחיות מיוחדות, או כל סוג סיכום מעבר לאלה המוצעים באתר. בביצוע ההזמנה הלקוח מתחייב שלא לשלוח הנחיות לסיכום. אנו מתחילים לעבוד על הסיכומים מיידית עם ביצוע ההזמנה ולכן אין אפשרות להחזר כספי בשום מקרה שהוא, בכפוף לכל דין. המחירים באתר אינם כוללים שינויים, תיקונים, תוספות, או שירותים נוספים או נלווים כלשהם אלא אך ורק את פעולת הכתיבה של הסיכומים ופעולת השליחה של הסיכומים לדוא"ל שהמשתמש הזין בעת הרכישה באתר. בעת ביצוע ההזמנה הלקוח מצהיר כי הוא מבין כי בכל מקרה ללא יוצאים מן הכלל לא יבוצעו שינויים או תיקונים בסיכומים, ללא הצעת מחיר ותשלום עבור התיקונים או השינויים. לאחר קבלת הסיכומים הלקוח רשאי לבקש הצעת מחיר לשינויים או תיקונים, אך מפעילת האתר לא מתחייבת לבצע תיקונים או שינויים בתשלום. מובהר כי בכל מקרה עם כתיבת הסיכומים ושליחתם לכתובת הדוא"ל אותה ציין המשתמש בעת ההזמנה יצאה מפעילת האתר ידי חובתה וללקוח לא תהיה טענה כלשהי גם אם לא קיבל את הסיכום מכל סיבה שהיא לרבות כתובת דוא"ל לא נכונה, כתובת דוא"ל לא תקינה או מלאה, סיווג שגוי של הסיכומים כ"ספאם" על ידי ספק הדוא"ל, חוסר מיומנות בהפעלת דואר אלקטרוני, או כל סיבה שהיא בין בשליטת הלקוח ובין אם שאינה בשליטת הלקוח. מובהר כי השימוש היחיד המותר בסיכומים הוא לימוד עצמי ואין לעשות כל שימוש אחר בסיכומים. מפעילת האתר אינה אחראית לכל תוצאה של שימוש בסיכומים. מפעילת האתר אינה אחראית לטיב הסיכום, שלמותו, או התאמתו לצרכי הלקוח. מפעילת האתר רשאית, משיקוליה, לבטל כל הזמנה שבוצעה באתר. במקרה של ביטול כאמור תימסר הודעה ללקוח והלקוח יקבל זיכוי מלא על הסכום ששולם. מפעילת האתר רשאית לעשות כל שימוש בסיכומים שנרכשו באתר לאחר תקופת צינון של 6 חודשים משליחתם ללקוח. הלקוח מתחייב לזכור כי ביצע את העסקה ומצהיר כי ידוע לו שבאחריותו בלבד לזכור כי ביצע את העסקה. הלקוח מתחייב שלא לבצע ביטול או הכחשה של העסקה וכיוצא באלה, מלאים או חלקיים, מול חברת האשראי, פייפאל, או מול כל גורם שבאפשרותו לעכב או למנוע או לשנות את העסקה. במקרה של ביטול או הכחשת עסקה או פעולות דומות (להלן: הביטול), מכל סיבה באשר היא ללא יוצאים מן הכלל כולל טעות אנוש, הלקוח מתחייב לפצות את מפעילת האתר עבור עצם ניסיון הביטול בסך 60,000 ש"ח ו-1,000 ש"ח עבור כל יום קלנדרי מיום ביצוע הביטול או ניסיון הביטול ועד פרעון מלא ובפועל של הפיצוי (להלן בסעיף זה: הפצוי). מובהר כי הפיצוי הוא עבור עצם ניסיון הביטול וישולם בכל מקרה, אף אם ניסיון הביטול לא הצליח, לא הושלם, או שהלקוח חזר בו מהניסיון לפני שהושלם. מובהר כי הפיצוי הוא בגין עצם ניסיון הביטול ולא כולל נזקים וטרחה שייגרמו בגין הביטול ו/או ניסיון הביטול.