דוגמאות

מאמרים אקדמיים על מחקר מתאמי

מאמרים אקדמיים להורדה בחינם (pdf)
אינטליגנציה רגשית ודימויי גוף: הצצה לעולמם של בוגרים צעירים – הקשר בין אינטליגנציה רגשית, חשיפה לתוכני תמונות בפייסבוק ודימוי גוף בקרב בוגרים צעירים

אינטליגנציה רגשית ודימויי גוף: הצצה לעולמם של בוגרים צעירים – הקשר בין אינטליגנציה רגשית, חשיפה לתוכני תמונות בפייסבוק ודימוי גוף בקרב בוגרים צעירים

2016

פולישוק, ק. וזיסברג, ל. (2016). אינטליגנציה רגשית ודימויי גוף: הצצה לעולמם של בוגרים צעירים – הקשר בין אינטליגנציה רגשית, חשיפה לתוכני תמונות בפייסבוק ודימוי גוף בקרב בוגרים צעירים. רב גוונים – מחקר ושיח, 2(15), 297-322.

לצפיה