דוגמאות

מאמרים אקדמיים על הוצאות ביטחון

מאמרים אקדמיים להורדה בחינם (pdf)
הוצאות לביטחון בישראל 2020-1950

הוצאות לביטחון בישראל 2020-1950

2022

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (2022). הוצאות לביטחון בישראל 2020-1950. ירושלים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

לצפיה