דוגמאות

מאמרים אקדמיים על רב-תרבותיות

מאמרים אקדמיים להורדה בחינם (pdf)
Messages from the Inside?: Multiculturalism in Contemporary Australian Children's Literature

Messages from the Inside?: Multiculturalism in Contemporary Australian Children's Literature

מסרים מבפנים?: רב-תרבותיות בספרות ילדים אוסטרלית עכשווית

2003

Pearce, S. (2003). Messages from the Inside?: Multiculturalism in Contemporary Australian Children's Literature. The Lion and the Unicorn, 27(2), 235-250.

לצפיה
חינוך רב-תרבותי, בין-תרבותי – האם יש בזה ממש? – צבי לם

חינוך רב-תרבותי, בין-תרבותי – האם יש בזה ממש? – צבי לם

2000

לם, צ. (2000). חינוך רב-תרבותי, בין-תרבותי – האם יש בזה ממש?. בתוך: מ. ברלב (עורכת), חינוך לתרבות בחברה רב תרבותית: סוגיות בהשתלמות מורים, קובץ ט (עמ' 17-21). ירושלים: האוניברסיטה העברית בירושלים.

לצפיה